Fakulta sociálních věd UK
Benefity
Aktuality
ZO VOS 1124 UK FSV
Proč se stát členem
Benefity
Důležité dokumenty a odkazy
Organizační struktura
Archiv
Kontakt
 

Benefity

Stravenky 

Z prostředků fakulty je všem zaměstnancům v pracovním poměru (výše pracovního úvazku min. 0,5) poskytován příspěvek na stravování. Podrobněji v Pokynu tajemnice č. 3/2007. (ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz/FSV-165.html).


Příspěvky ze sociálního fondu

ExternĂ­ odkaz Příspěvky ze sociálního fondu


Penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé


Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu FSV UKŘeší Pokyn děkana č.16/2006 a dodatky… (Opatření děkana č.16/2006, č.18/2009) (ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1005.html).


(prokliky, nebo vložit celý dokument)


Kdo má nárok


1. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila 1,0


2. má uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčněNa co má nárok


Na příspěvek v souhrnné výši až na 1 000 Kč měsíčně
Co musí udělat


Předat osobně žádost potvrzenou personálním referátem do mzdové účtárny spolu s kopií smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem (smlouvu o soukromém pojištění)


O příspěvek lze žádat se zpětnou platností


ExternĂ­ odkaz Žádost o poskytnutí příspěvku


Úroky z úvěru na bytové potřeby


Podmínky poskytování příspěvků na úroky z úvěru na bytové potřeby z prostředků sociálního fondu FSV UKŘeší Opatření děkana č.19/2009 ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1006.html, č.29/2009 ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1028.html)


Kdo má nárok


1. výše pracovního úvazku vůči FSV UK trvá alespoň 3 roky


2. v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let


3. výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nejméně tři roky 1,0


4. prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 KčNa co má nárok


40% zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 kč v běžném kalendářním roce
Co musí udělat


do 1. 6. příslušného kalendářního roku – sdělí předběžnou registraci u tajemnice FSV UK


do 30. 6. příslušného kalendářního roku – předloží žádost


přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku


ExternĂ­ odkaz Žádost o poskytnutí příspěvku

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.červen 2014 06:54

 


Poslední aktualizace 26.06 2014 06:54, Webmaster - Email : kortusova@fsv.cuni.cz