Fakulta sociálních věd UK
Aktuality
Aktuality
ZO VOS 1124 UK FSV
Proč se stát členem
Benefity
Důležité dokumenty a odkazy
Organizační struktura
Archiv
Kontakt
 

2012


Volby do Akademického senátu UK

POZOR, od středy 28. listopadu do pátku 30. listopadu proběhnou volby do Akademického senátu UK.

Akademický senát univerzity rozhoduje o mnoha věcech, které přímo ovlivňují vaše pracovní podmínky (napr. zkušební řád, rozpočet UK, nastavení celouniverzitních aplikací typu SIS, OBD, celouniverzitní evaluace atd.). Nenechte si ujít príležitost rozhodnout, kdo budu FSV v teto důležité instituci zastupovat. Volební akt vám zabere jen nekolik málo minut.


Více o organizaci voleb a programech kandidatů naleznete na ExternĂ­ odkaz http://www.fsv.cuni.cz.


ZO VOS UK FSV podporuje do AS UK Viléma Novotného.Demonstrace platformy Stop vládě Demokracie vypadá jinak! (17.11.)

ZO VOS UK FSV vyzývá zaměstnance a studenty UK FSV k účasti na demonstraci platformy Stop vládě 17. listopadu 2012.

Jedná se o společný protest široké platformy občanských sdružení proti nepřijatelným politikám současné vlády, které mají nepříznivé dopady nejen na zaměstnance a studenty, ale i na fungování veřejných vysokých škol

Více na ExternĂ­ odkaz http://www.stopvlade.cz a ExternĂ­ odkaz http://www.stopvlade.cz/akce

Dokument ke stáhnutĂ­ leták
Aktiv předsedů základních organizací Vysokoškolského odborového svazu (8.11.)

Dne 8. listopadu 2012 se L. Stejskal a V. Novotný aktivně zúčastnili jako zástupci ZO VOS UK FSV Aktivu předsedů základních organizací Vysokoškolského odborového svazu.

Setkání bylo věnováno představení (za MŠMT náměstek Jiří Hruda) a diskuzi návrhu novely vysokoškolského zákona a dalšího postupu reformy vysokých škol.

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka


Dokument ke stáhnutĂ­  novela VŠ zákonaAkademický senát UK FSV (6.11.)

Dne 6. listopadu 2012 se V. Novotný zúčastnil jako zástupce ZO VOS UK FSV schůze pléna AS UK FSV.

Nejprve zde seznámil senátory a senátorky s postoji odborové organizace k návrhu čerpání sociálního fondu. V této záležitosti ZO VOS UK FSV dlouhodobě prosazuje nastavení vyváženého čerpání sociálního fondu (příjmy se rovnají výdaje), zaměření benefitů na pracovníky UK FSV s hlavním pracovním úvazkem na fakultě (čestné prohlášení), rozšiřování přístupu k čerpání benefitů i pro pracovníky s nižším úvazkem než 1,0 (založené na podrobné analýze možností čerpání sociálního fondu touto skupinou) a kumulace odpracovaných let (všechny roky odpracované na fakultě, nikoli pouze v současném zaměstnaneckém poměru).


S ohledem na vyjasnění formulace předposledního odstavce zápisu (uzavírání smluv na dobu neurčitou) z říjnového jednání AS UK FSV nebyla přednesena připomínka k tomuto bodu. Nicméně odborová organizace považuje navržený model za ústupek z proklamace z Aktualizace Dlouhodobého záměru rozvoje fakulty a prosazuje minimálně automatické uzavírání smluv na dobu neurčitou, jak bylo uvedeno v Aktualizaci Dlouhodobého záměru.


V neposlední řadě V. Novotný hájil v bodě Různé, tak jako na plénu senátu 12. června, nárok odborové organizace na přístup do veřejného prostoru fakulty prostřednictvím informačních kanálů fakulty (newsletter, aktuality na webu). Pro naši organizaci to představuje základní demokratický princip rovného přístupu. Akademický senát se bohužel nebyl schopen již po několikáté k této věci vyjádřit formou usnesení a odborová organizace se domnívá, že za této situace bylo nejvhodnější, kdy se odmítl touto záležitosti zabývat. (více viz ExternĂ­ odkaz http://intranet.fsv.cuni.cz)Ekonomická komise AS UK FSV (6.11.)

Dne 6. listopadu 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil schůze Ekonomická komise AS UK FSV, kde se projednával návrh čerpání sociálního fondu a čerpání rozpočtu UK FSV za první tři čtvrtletí roku 2012. V. Novotný informoval komisi o postoji odborové organizace k návrhu čerpání sociálního fondu a problematickému ohlášení opatření, podle kterého se mají uzavírat smlouvy na dobu neurčitou. Většina připomínek odborové organizace k návrhu čerpání sociálního fondu byla komisí osvojena. (více na ExternĂ­ odkaz http://intranet.fsv.cuni.cz)Legislativní komise AS UK FSV (6.11.)

Dne 6. listopadu 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil schůze Legislativní komise AS UK FSV pro funkční období 2012-2014, kde se projednával návrh čerpání sociálního fondu a předložené akreditace. V. Novotný informoval komisi o postoji odborové organizace k návrhu čerpání sociálního fondu a problematickému ohlášení opatření, podle kterého se mají uzavírat smlouvy na dobu neurčitou. (více na ExternĂ­ odkaz http://intranet.fsv.cuni.czKulatý stůl Budoucnost odborů – budoucnost české společnosti (31.10.)

Dne 31. října se V. Novotný zúčastnil jako pozvaný řečník kulatého stolu Budoucnost odborů – budoucnost české společnosti (viz leták v příloze). Přednesl a diskutoval zde příspěvek věnovaný tomu, jak by některé úpravy institucionálního, především legislativního prostředí mohly pomoci fungování základních odborových organizací.

Dokument ke stáhnutĂ­ PozvánkaTurné Za záchranu školství, vzdělanosti a kultury

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu UK FSV si dovoluje informovat zaměstnance a členy akademické obce UK FSV o tom, že podporuje turné Za záchranu školství, vzdělanosti a kultury pořádané Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství (více viz ExternĂ­ odkaz www.skolskeodbory.cz).Konference ČMKOS Co chtějí odbory pro Českou republiku? 10. října 2012 (10.10.)

Dne 10. října 2012 se V. Novotný zúčastnil jako zástupce ZO VOS UK FSV Konference ČMKOS "Co chtějí odbory pro Českou republiku?", na které byla diskutována Vize ČMKOS 2012 ExternĂ­ odkaz http://www.cmkos.cz/studie-ekonomicke-analyzy-prognozy


(více viz ExternĂ­ odkaz http://www.cmkos.cz)
Vize ČMKOS 2012

ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic měnit a její odpor k reformám je nezodpovědný a nezakládá se na žádných objektivních důvodech. Zdá se, že vyjasnění toho, oč usiluje a co navrhuje ČMKOS, je nezbytností především pro širokou veřejnost. Jak vláda, tak i podnikatelé to totiž z nesčetných vystoupení, stanovisek a rozborů, předložených ČMKOS za poslední léta, velmi dobře vědí. (víc viz ExternĂ­ odkaz http://www.cmkos.cz/studie-ekonomicke-analyzy-prognozy)KOR - 3. října 2012

Dne 3.10.2012 se M. Kortusová a L. Stejskal zúčastnili jednání KORu, kde se podíleli na přípravě aktualizace Kolektivní smlouvy.Ekonomická komise AS UK FSV 2. října 2012

Dne 2. října 2012 se V. Novotný zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil schůze Ekonomická komise AS UK FSV, kde se projednával návrh úpravy rozpočtu FSV v roce 2012 a možnost rozšíření zaměstnaneckých benefitů zaměstnancům UK FSV (více na ExternĂ­ odkaz intranet FSV)
Akademický senát UK FSV 12. června 2012

Dne 12. června 2012 se V. Novotný zúčastnil jako zástupce ZO VOS UK FSV schůze pléna AS UK FSV, kde tlumočil důrazné ohrazení se ZO VOS UK FSV proti formulaci zápisu ze zasedání AS FSV ze dne 24. dubna 2012, bodu 9(a) v rámci bodu 14 pořadu jednání. ZO VOS UK FSV souhlasí s předloženým stanoviskem Komise pro diskusi o vysokoškolské reformě k podnětu ZO VOS UK FSV a reakci ZO VOS UK FSV k bodu 9a zápisu 24. 4. 2012 o nepolitické podstatě odborové organizace na akademické půdě. (více viz ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Legislativní komise AS UK FSV 10. května 2012

Dne 10. května 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil schůze Legislativní komise AS UK FSV pro funkční období 2012-2014, kde se projednával plán prací komise na volební období 2012-2014. V. Novotný informoval komisi o ohrazení odborové organizace proti formulaci zápisu ze zasedání AS FSV ze dne 24. dubna 2012, bodu 9(a). V. Novotný se také přihlásil do pracovní skupiny pro revizi Volebního a jednacího řádu AS FSV (více na ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Ekonomická komise AS UK FSV 19. dubna 2012

Dne 19. dubna 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil schůze Ekonomická komise AS UK FSV, kde se projednával návrh PRVOUKu a rozpočtu UK FSV n rok 2012 (více na ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Komise pro diskusi o vysokoškolské reformě 7. března 2012

Dne 7. března 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil ustavující schůze Komise pro diskusi o vysokoškolské reformě AS UK FSV pro funkční období 2012-2014. (více na ExternĂ­ odkaz intranet FSV)KOR - 7.3.2012

Dne 7.3.2012 se M. Kortusová a L. Stejskal zúčastnili jednání KORu, kde byly projednávány tyto okruhy:


  1. Možnost sloučení VOS se školskými odbory

  2. Kolektivní vyjednávání

  3. Postoj KOR k novele zákona o vysokých školách

  4. Vymezení stanoviska KOR vůči MŠMTTýden neklidu (27. února – 2. března 2012)

V. Novotný se zúčastnil za ZO VOS UK FSV akcí v rámci Týdne neklidu na českých vysokých školách. (více vizExternĂ­ odkaz  http://zasvobodnevysokeskoly.cz)Legislativní komise AS UK FSV 23. února 2012

Dne 23. února 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV zúčastnil ustavující schůze Legislativní komise AS UK FSV pro funkční období 2012-2014 (více na ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Akademický senát UK FSV 14. února 2012

Dne 14. února 2012 se V. Novotný zúčastnil jako zástupce ZO VOS UK FSV ustavující schůze pléna AS UK FSV pro volební období 2012-2014. AS UK FSV schválil členy komisí navržených ZO VOS UK FSV, konkrétně V. Novotného (jak členem Legislativní a Ekonomické komise, tak členem Komise pro diskuzi o vysokoškolské reformě) a L. Stejskala (člen Sociální komise). (více viz ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Akademický senát UK FSV 10. ledna 2012

Dne 10. ledna 2012 se V. Novotný zúčastnil zasedání pléna AS UK FSV (více viz ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Legislativní komise AS UK FSV 10. ledna 2012

Dne 10. ledna 2012 se V. Novotný jako zástupce ZO VOS UK FSV a předseda zúčastnil poslední schůze Legislativní komise AS UK FSV ve volebním období 2010-2012. Byla projednána témata stížnosti doc. Plechanovové, doporučení k příští organizaci voleb do akademických senátů a návrh aktualizace Dlouhodobého záměru UK FSV (více na ExternĂ­ odkaz intranet FSV)Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.červen 2014 06:53

 


Poslední aktualizace 26.06 2014 06:54, Webmaster - Email : kortusova@fsv.cuni.cz