Fakulta sociálních věd UK
Archiv
Aktuality
ZO VOS 1124 UK FSV
Proč se stát členem
Benefity
Důležité dokumenty a odkazy
Organizační struktura
Archiv
Kontakt
 

Archiv2011

Dne 7. února 2011 se PhDr. Libor Stejskal, předseda ZO VOS 1124 UK FSV, zúčastnil výroční konference Vysokoškolského odborového svazu.


Na přelomu roku 2010 a 2011 se členové ZO VOS 1124 UK FSV zapojili do procesu přípravy nového Opatření děkana č. 5/2011 s názvem Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd ze sociálního fondu. Toto opatření nabylo účinnost 27. ledna 2011. Umožňuje zaměstnancům čerpat poměrně významné příspěvky. Požadavkem, který se nám nepodařilo prosadit a který nadále považujeme za relevantní, je snížení prahu pro čerpání příspěvku na odborný rozvoj z úvazku 1,0 na hodnotu nižší.2010


Dne 16. prosince 2010 proběhlo na Rektorátu UK jednání mezi zástupci Koordinační odborové rady UK a zástupci Rektorátu, a to k možnostem rozšíření a úpravy čerpání ze sociálního fondu i na jiné, než Statutem UK jmenovitě stanovené položky.


Dne 17. února 2010 se M. Kortusová a L. Stejskal zúčastnili jednání KOR UK.  


Dne 19. ledna 2010 proběhly volby do výboru a vedení ZO VOS 1124 UK FSV. Novým předsedou byl zvolen PhDr. Libor Stejskal, ostatní členy výboru najdete na

ExternĂ­ odkaz Organizační struktura2009

Dne 15. prosince 2009 se předseda ZO VOS 1124 UK FSV Dr. Novotný zúčastnil jednání Koordinační odborové rady (KOR) UK ohledně mzdových tabulek.


Dne 14. prosince 2009 podepsal předseda ZO VOS 1124 UK FSV Dr. Novotný s panem děkanem UK FSV prof. Víškem první dodatek uzavřený na FSV ke kolektivní smlouvě na UK. Tento dodatek se týká uzavírání pracovních smluv u vědeckých a administrativních pracovníků, kteří se budou podílet na výzkumném záměru nebo jiných vědeckých projektech (granty apod.).


Dne 8. prosince 2009 byl předseda ZO VOS UK FSV Dr. Novotný přítomen jednání AS UK FSV.


Dne 1. prosince 2009 s konala porada rozšířeného výboru ZO VOS 1124 UK FSV. Byly projednány záležitosti týkající se uzavření doplňku kolektivní smlouvy o pracovních poměrech výzkumných pracovníků, dokončení informační kampaně na UK FSV a výhledu aktivit ZO v roce 2010.


Ve čtvrtek 12. listopadu 2009 se zástupceZO VOS 1124 UK FSV 1124 PhDr. Libor Stejskal zúčastnil semináře o pracovně-právních otázkách, který se konal na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Největší pozornost upoutalo téma řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. To má dosud oporu ve výjimce ze zákoníku práce, již stanoví zákon o vysokých školách. Doufejme, že tato výjimka bude odstraněna dříve, než se předmětem sporu stane její diskriminační - a tedy protiústavní - charakter.


Dne 26. října 2009 – zástupci ZO VOS 1124 UK FSV byli pozvání na rozšířené jednání kolegia děkana, kde měli možnost představit svůj program (M. Kortusová, V. Novotný)


Dne 21. října 2009 - M. Kortusová, V. Novotný se zúčastnili jednání KOR


Dne 14. října 2009M. Kortusová, V. Novotný se zúčastnili jednání KOR


Dne 7. října 2009 zástupci ZO VOS 1124 UK FSV (V. Novotný, M. Kortusová, M. Balabán) se poprvé setkali se zástupci FSV UK – tajemnicí a panem děkanem. Cílem schůzky bylo představení ZO VOS 1124 UK FSV a dohoda na další možné spolupráci.


Dne 6. října 2009M. Kortusová se společně se zástupci KORu zúčastnila jednání se zástupci Univerzity Karlovy (kancléř RNDr. Tomáš Jelínek, kvestor Ing. Josef Kubíček, prorektor pro rozvoj prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.,) ve věci rozšíření možnosti čerpání sociálního fondu.


Dne 1. října 2009 - M. Kortusová, V. Novotný se zúčastnili jednání KOR


Dne 7.září 2009M. Kortusová, V. Novotný se zúčastnili jednání KOR


Dne 11.srpna 2009 - M. Kortusová, V. Novotný se společně se zástupci KORu zúčastnili jednání s kancléřem UK RNDr. Tomáš Jelínek, ve věci projednání změn Pravidel hospodaření UK a Opatření rektora č. 25 a č. 26. Poté bylo jednáno o dalších možnostech rozšíření čerpání sociálního fondu.


Dne 30.června 2009 - M. Kortusová, V. Novotný se zúčastnili jednání KORu, který se mimo zabýval projednáváním změny přílohy č. 8 Statutu UK - Pravidla hospodaření UK, zejména čl.16b – Sociální fond.


Dne 16.června 2009M. Kortusová se zúčastnila v Pardubicích semináře VOSu, který se týkal problematiky sociálního dialogu na téma: STRATEGIE KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH.


Dne 4.června 2009M. Kortusová, V. Novotný se zúčastnili jednání Koordinační odborové rady (dále jen KOR)
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.červen 2014 06:54

 


Poslední aktualizace 26.06 2014 06:54, Webmaster - Email : kortusova@fsv.cuni.cz