Fakulta sociálních věd UK
ZO VOS 1124 UK FSV
Aktuality
ZO VOS 1124 UK FSV
Proč se stát členem
Benefity
Důležité dokumenty a odkazy
Organizační struktura
Archiv
Kontakt
 

ZO VOS 1124 UK FSV

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty sociálních věd (ZO VOS UK FSV) č. 1124


Co je Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu UK FSV (dále jen ZO VOS 1124 UK FSV)


ZO VOS 1124 UK FSV je souladu se Stanovami Vysokoškolského odborového svazu (dále jen VOS) (články 2.1 a 3.1) dobrovolným sdružením fyzických osob, tj. zaměstnanců (i studentů, pokud mají k vysoké škole pracovně právní vztah nebo se v rámci svého studia přímo podílejí na plnění vědeckovýzkumné či vzdělávací činnosti na UK FSV) a bývalých zaměstnanců UK FSV a to bez rozdílu profese, politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

ZO VOS 1124 UK FSV je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy i všech ostatních institucích a hospodářských organizacích. K prosazení práv a zájmů svých členů s nimi ZO VOS 1124 UK FSV podle potřeby spolupracuje, zejména při přípravě a uplatňování opatření týkajících se pracovněprávních a sociálních zájmů členů ZO VOS 1124 UK FSV.


Poslání a hlavní cíle Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu UK FSV (dále jen ZO VOS 1124 UK FSV)


ZO VOS 1124 UK FSV se plně hlásí k poslání a hlavím cílům odborové organizace, jenž formuloval ve svých stanovách VOS (především články 3.2 a 3.3).

Těmi jsou:


A) Obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické a profesní požadavky a jiné potřeby.


Cílem je prosazení pracovně právních a sociálních jistot profesních a sociálních skupin svých členů vůči zaměstnavatelům a jiným orgánům a organizacím.


B) Navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek vysokých škol.


Cílem je umožnit vysokým školám a jejich pracovníkům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.


C) Aktivně zajišťovat činnosti spojené se zlepšováním sociálních poměrů, rekreace, aktivně zajišťovat činnosti spojené se zlepšováním sociálních poměrů, rekreace, zájezdy a sportovní vyžití svých členů a jejich děti.


D) Poskytovat sociální podpory členům VOS a humanitární pomoc i neodborovým organizacím.


E) Vytvářet podmínky pro přímou účast členů na vytváření zásadních opatření týkajících se vysokého školství a kontrole jejich plnění.Programové teze

Dokument ke stáhnutĂ­ Programové teze


Přihláška

Dokument ke stáhnutĂ­ zde ke stažení

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete

na email: odbory@fsv.cuni.cz

nebo na adresu:

Smetanovo nábřeží 6

Praha 1

110 00Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

26.červen 2014 06:53

 


Poslední aktualizace 26.06 2014 06:54, Webmaster - Email : kortusova@fsv.cuni.cz